Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Privacy statement

BlueTree B.V. Privacyverklaring

BlueTree B.V.
Expolaan 50
7557BE Hengelo

074 203 3024
info@bluetree.nl
www.bluetree.nl

Voor BlueTree is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door BlueTree dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld.

1. Inleiding

1.1 De dienstverlening van BlueTree B.V., waaronder onze website, wordt aan je aangeboden door BlueTree B.V. (hierna: “BlueTree”), gevestigd aan Expolaan 50 (7557 BE Hengelo) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer kvk-nummer: 83735291.

1.2 BlueTree is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail; info@bluetree.nl

1.3 Deze verklaring is bedoeld om je te informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens in het kader van jouw gebruik van onze dienstverlening, waaronder het gebruik van onze website en in verband met jouw communicatie met ons.

1.4 BlueTree kan voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij het doel en de middelen bepalen de ‘Verantwoordelijke’ zijn in de zin van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna: “AVG”).

1.5 BlueTree kan voor verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van onze opdrachtgevers een ‘Verwerker’ in de zin van de AVG zijn.

2. De verwerking van persoonsgegevens

2.1 Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken wanneer je in aanraking komt met ons en onze dienstverlening:

2.1.1 Voor- en achternaam
2.1.2 Adres
2.1.3 Woonplaats
2.1.4 Telefoonnummer
2.1.5 E-mailadres
2.1.6 IP – adres
2.1.7 Curriculum Vitae (CV)
2.1.8 Organisatie waar je werkzaam bent
2.1.9 Overige informatie die je met ons deelt.

2.2 BlueTree verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van de AVG.

2.3 De verstrekking van jouw persoonsgegevens aan ons is geen wettelijke verplichting. Bij het niet verstrekken van de gegevens kan het echter voorkomen dat sommige diensten of functionaliteiten niet of niet optimaal kunnen worden aangeboden.

2.4 Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

2.4.1 Om onze overeenkomst met jou m.b.t onze afspraken over het gebruik van onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en handhaven;
2.4.2 Om met je contact te houden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag of over het gebruik van onze dienstverlening;
2.4.3 Voor administratieve doeleinden en facturatie;
2.4.4 Om jouw reactie op onze vacatures af te handelen in een sollicitatieproces.

2.5 De grondslag voor de verwerkingen van persoonsgegevens is jouw toestemming, bijvoorbeeld jouw sollicitatie of toestemming om je CV langer te bewaren voor het geval een functie beschikbaar komt;

3. bewaartermijnen

3.1 BlueTree zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2.

5.2 Jouw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale bewaartermijnen.

5.3 Wanneer je reageert op een vacature en hierbij je persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze enkel en alleen gebruiken en bewaren zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het invullen van de openstaande vacature. Jouw sollicitatiegegevens worden niet langer bewaard dan 4 weken, of één jaar met jouw toestemming.

4. Ontvangers

4.1 BlueTree maakt ter ondersteuning gebruik van externe dienstverleners die jouw persoonsgegevens kunnen verwerken, zoals dienstverleners voor hosting, dienstverleners voor het faciliteren van betaalverkeer, dienstverleners voor de ondersteuning van administratie, dienstverleners voor de ondersteuning van recruitment et cetera.

6.2 Wij gebruiken onder andere de applicatie Hubspot(lees voor meer informatie hier het privacybeleid van hubspot).


5. Websites van derden

5.1 Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. jouw rechten

6.1 Je hebt het recht BlueTree te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van jouw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je hebt onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) .

6.2 Je hebt het recht jouw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van jouw toestemming kan ertoe leiden dat Innovadis bepaalde diensten niet meer aan je kan leveren.

7. Wijzigingen

7.1 Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de Website. Wij raden je aan de privacyverklaring geregeld te controleren, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

7.2 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-06-2022.

8. Algemene voorwaarden

7.1 Bekijk de algemene voorwaarden